Skip to content

Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στο Birmingham

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Επίτιμου Προξενείου Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις πράξεις που πραγματοποιούνται στο Προξενείο και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Ανακοινώσεις

The Birmingham Honorary Consulate does not issue tax residence certificates, Passports or VISAs.

07.03.2024

Ο Άμισθος Πρόξενος της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ δεν θα είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει από 21 Μαρτίου μέχρι και 10 Απριλίου. Το Επιτιμο Προξενείο θα είναι κλειστό. Για επείγουσες ανάγκες απευθύνεστε στο προξενικό γραφείο εντός της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο ή στο Άμισθο Προξενείο στο Ληντς.

The Honorary Consul of Greece in Birmingham will not be able to assist you from March 21st until April 10th. The Honorary Consulate will be closed. For urgent needs, contact the consular office within the Embassy of Greece in London or the Honorary Consulate in Leeds.

01/01/2024

The Honorary Consulate is only providing support via prior appointment on Saturdays at the

Hellenic and Cypriot Centre by The Greek Orthodox Church of the Holy Trinity and St Luke
The Magnet Centre
Park Approach
Erdington
Birmingham
B23 7SJ

23.12.2023

Ο Άμισθος Πρόξενος της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ δεν θα είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει καθόλη τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Για επείγουσες ανάγκες απευθύνεστε στο προξενικό γραφείο εντός της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο.

30.11.2023:

The Honorary Consulate is only providing support via prior appointment on Saturdays

at the Hellenic and Cypriot Centre by The Greek Orthodox Church of the Holy Trinity and St Luke
The Magnet Centre
Park Approach
Erdington
Birmingham
B23 7SJ

 01.07.2023: 
Τα άμισθα Προξενεία, αν και δεν έχουμε πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών, παραλαμβάνουμε αιτήσεις πολιτών προς το Ειδικό Ληξιαρχείο για δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος, συγκεκριμένα δήλωσης γέννησης τέκνων εντός γάμου , γάμου ή θανάτου, που επισυνέβη εντός της περιοχής αρμοδιότητάς μας, τις οποίες διαβιβάζουμε στο Ειδικό Ληξιαρχείο μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνονται επικύρωση των βρετανικών πιστοποιητικών με σφραγίδα Apostille και μετάφραση. Στη συνέχεια, το Ειδικό Ληξιαρχείο προβαίνει στην καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον αρμόδιο Δήμο.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που στο βρετανικό πιστοποιητικό (γέννησης, γάμου ή θανάτου) τα ονόματα των ενδιαφερομένων αναγράφονται διαφορετικά από αυτά των δημοτολογίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Προξενικό Γραφείο Λονδίνου για την καταχώρισή τους.Πέραν των γεγονότων που συνέβησαν εντός της περιοχής αρμοδιότητας άμισθων Προξενείων, το Ειδικό Ληξιαρχείο παραμένει αρμόδιο και για τη δήλωση γεγονότων που επισυνέβησαν σε περιοχή που απέχει περισσότερο από 500 χιλιόμετρα από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου. Περισσότερα σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ιστοσελίδα μας. 

01.05.2021

The Birmingham Honorary Consulate does not issue tax residence certificates, Passports or VISAs.

Το Επίτιμο Προξενείο Birmingham δεν εκδίδει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, διαβατήρια, θεωρήσεις (visa) ή πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις .

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Επίτιμου Προξενείου Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις πράξεις που πραγματοποιούνται στο Προξενείο και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

We have been working hard to ensure you can visit the Honorary Consulate as safely as possible.

We kindly ask you to book an appointment and follow the current guidelines when visiting the Honorary Consulate.

Thank you.

Επικύρωση μεταφράσεων

Στο Επίτιμο Προξενείο δεν λειτουργεί τμήμα Μεταφράσεων/Διερμηνείας. Για την παροχή των υπηρεσιών από αναγνωρισμένο μεταφραστή/διερμηνέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες υπηρεσίες.

Σημείωση: Το Προξενικό Γραφείο δύναται να επικυρώσει μόνο τις μεταφράσεις που έγιναν από αναγνωρισμένο μεταφραστή (από τις ανωτέρω λίστες) του οποίου υπάρχει δείγμα υπογραφής. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην επιλογή του μεταφραστή, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους του ανωτέρω συνδέσμου ή στείλτε μας email.

Επικύρωση μεταφράσεων
Για την επικύρωση μεταφρασμένου εγγράφου, θα πρέπει να υποβάλλεται πάντα και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο, το οποίο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (FCO), εάν προβλέπεται. Σχετικά με τη Σφραγίδα της Χάγης, δείτε πληροφορίες εδώ

________________________________________________________________________________________________________________

Στρατολογικά

Για στρατολογικές υποθέσεις σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο email info@hgreekconsulatebirmingham.net , αν έχετε όλα τα δικαιολογιτικά κλείνετε ραντεβού από το site .

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας από τη σελίδα μας.

For issues related to military service please contact us via email at info@hgreekconsulatebirmingham.net if you do not have all your paperwork ready for an appointment including a phone number we can contact you.

Πληρεξούσια / Power of Attorney

Για πληρεξούσια στείλτε μας το προσχέδιο σε μορφή word email at info@hgreekconsulatebirmingham.net τουλάχιστον 24 ώρες πριν το ραντεβού σας

Regarding Power of Attorney: In case the principal/witness for Power of Attorney and proxies do not have full comprehension of the Greek language, they must engage the services of an accredited translator/interpreter and/ or have a written translation from the accredited translator who co-signs the deed. The translation cost itself is payable directly to the translator and it is not part of the process of the consulate, for further advice contact us.

You can book your appointment on our page.

The Birmingham Honorary Consulate does not issue tax residence certificates, Passports or VISAs.

Ληξιαρχικά

Xωρική αρμοδιότητα μας ( The honorary Consulate has juristinction ONLY for West Midlands, Warwickshire, Hereford, Worcester, Shropshire, Staffordshire, Leicestershire, Northamptonshire and Nottinghamshire) κλείνετε ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας μας, ο έλληνας πολίτης εμφανίζεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα βρείτε παρακάτω.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάση με την ισχύουσα εγκύκλιο, προβλέπεται ότι «Ληξιαρχικά γεγονότα τα οποία επισυμβαίνουν εντός της χωρικής αρμοδιότητας αμίσθων Προξενείων καταχωρίζονται είτε στο έμμισθο Προξενείο Λονδίνου όπου και περνάνε άμεσα στο μητρώο πολιτών, είτε απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο από τον πολίτη, είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο κατόπιν διαβίβασης από το άμισθο Προξενείο σε αυτό, των απαιτούμενων πιστοποιητικών της αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου».

Συνεπώς, σε περίπτωση που επιθυμείτε τη δήλωση ληξιαρχικού γεγονάτος που έλαβε χώρα εντός της χωρικής αρμοδιότητας μας (we can only register events that took place in West Midlands, Warwickshire, Hereford, Worcester, Shropshire, Staffordshire, Leicestershire, Northamptonshire and Nottinghamshire), κατόπιν ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας μας, ο έλληνας πολίτης εμφανίζεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που στο βρετανικό πιστοποιητικό (γέννησης, γάμου ή θανάτου) τα ονόματα των ενδιαφερομένων αναγράφονται διαφορετικά από αυτά των δημοτολογίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Προξενικό Γραφείο Λονδίνου για την καταχώρισή τους.

- Για την περίπτωση καταχώρισης ληξιαρχικού γεγονότος γέννησης που έλαβε χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας του άμισθου Προξενείου Μπέρμινγκχαμ και μόνο για δήλωση γέννησης τέκνου εντός γάμου. Προϋποθέτει την προηγούμενη  δήλωση της πράξης γάμου των γονέων ενώπιον των ελληνικών Αρχών.

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση δήλωσης γέννησης του υπόχρεου προς δήλωση

2) Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης βρετανικού ληξιαρχείου (Full Birth Certificate), επικυρωμένο με την σφραγίδα Apostille από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές και μεταφρασμένα

3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων από ενεργή, κανονική δημοτολογική εγγραφή, (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).  Σε περίπτωση δύο Ελλήνων γονέων απαιτούνται και των δύο. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην οικογενειακή τους μερίδα μέσω της ιστοσελίδας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

4) Τα εν ισχύ διαβατήρια ή ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο  είναι πολίτης κ-μ της ΕΕ, η δήλωση δύναται να γίνει με την προσκόμιση της ταυτότητας του κ-μ. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται η προσκόμιση εν ισχύ διαβατηρίου.

5) Πιστοποιητικό γάμου των γονέων από τις ελληνικές αρχές

Στην Περίπτωση δήλωσης γέννησης Αδήλωτου ενήλικου τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι (το τέκνο) υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στο Δήμο.

 Για την περίπτωση καταχώρισης ληξιαρχικού γεγονότος γάμου απαιτείται

  1. Έγγραφη αίτηση του υπόχρεου προς δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
  2. πράξη επιχώριας αρχής νομίμως επικυρωμένη με σφραγίδα Apostille και μεταφρασμένη
  3.  πιστοποιητικά από τις υφιστάμενες κανονικές δημοτολογικές εγγραφές των ενδιαφερόμενων συζύγων (εφόσον είναι αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι) ή πιστοποιητικό του ενός εκ των δύο (εάν ο έτερος δεν είναι έλληνας υπήκοος) (όχι παλαιότερο των 6 μηνών). Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην οικογενειακή τους μερίδα μέσω της ιστοσελίδας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
  4. Τα εν ισχύ διαβατήρια ή ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες και των δύο

Εάν δεν αναφέρεται εντός του αλλοδαπού πιστοποιητικού γάμου ο βαθμός γάμου, τότε εκτός των παραπάνω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και υπεύθυνες δηλώσεις των συζύγων περί του βαθμού γάμου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Για την περίπτωση καταχώρισης ληξιαρχικού γεγονότος θανάτου

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία συγγενή θανόντα ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου γραφείου τελετών.

1) έγγραφη αίτηση του υπόχρεου προς δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

2) Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανάτου των βρετανικών Αρχών, επικυρωμένη με τη σφραγίδα APOSTILLE από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές. και μεταφρασμένη

3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος από ενεργή, κανονική δημοτολογική εγγραφή.

4) Επιπλέον, πρέπει να συναποστέλλεται και υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος σχετικά με το εάν το αποβιώσαν πρόσωπο είχε, όσο βρισκόταν εν ζωή, Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ και εάν ελάμβανε σύνταξη από ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

5) Ελληνικό διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.

6) Εν ισχύ διαβατήριο  ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντα το θάνατο

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα εξής σημεία για πληροφορίες:

- www.mfa.gr/uk/eservices για το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο

- Για στρατολογικές υποθέσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο email info@hgreekconsulatebirmingham.net και θα σας απαντήσουμε

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας: https://www.mfa.gr/uk/presveia/news/


Please direct your enquiry to one of the following for further information:

- www.mfa.gr/uk/eservices for the Consular Office of the Embassy of Greece in London

- For issues related to the military please contact us via email at info@hgreekconsulatebirmingham.net and we will get back to you.

For the most updated information, we advise that you visit the website of the Greek Embassy on a frequent basis: https://www.mfa.gr/uk/presveia/news/

Πράξεις και δικαιολογητικά

Στο Προξενείο μας μπορείτε να κάνετε τις πράξεις που θα βρείτε πιο κάτω. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται θα τα βρείτε ακολουθώντας τους συνδέσμους για κάθε πράξη (οι πληροφορίες παρέχονται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στον Λονδίνο).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βάση με την ισχύουσα εγκύκλιο, προβλέπεται ότι «Ληξιαρχικά γεγονότα τα οποία επισυμβαίνουν εντός της χωρικής αρμοδιότητας αμίσθων Προξενείων καταχωρίζονται είτε στο έμμισθο Προξενείο Λονδίνου όπου και περνάνε άμεσα στο μητρώο πολιτών, είτε απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο από τον πολίτη, είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο κατόπιν διαβίβασης από το άμισθο Προξενείο σε αυτό, των απαιτούμενων πιστοποιητικών της αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου».

Συνεπώς, σε περίπτωση που επιθυμείτε τη δήλωση ληξιαρχικού γεγονάτος που έλαβε χώρα εντός της χωρικής αρμοδιότητας μας (West Midlands, Warwickshire, Hereford, Worcester, Shropshire, Staffordshire, Leicestershire, Northamptonshire and Nottinghamshire), κατόπιν ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας μας, ο έλληνας πολίτης εμφανίζεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σας επισημάνουμε πως εάν είστε κάτοικος Λονδίνου και θέλετε την έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας του Λονδίνου καθώς το Προξενείο μας δεν έχει δικαιοδοσία και το πιστοποιητικό μπορεί να μην γίνει δεκτό.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για την έκδοση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης (νόμου 1599/86) δεν χρειάζεται πλέον προσέλευση στο Προξενείο για επικύρωση υπογραφής. Η διαδικασία γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στη πλατφόρμα του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Εάν δεν έχετε κωδικούς μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα Taxisnet μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η πλατφόρμα παρέχει και πολλές άλλες χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης).

Σε κάθε περίπτωση για τις ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού με το Προξενείο στο Birmingham -για πληρεξούσια στείλτε μας το προσχέδιο σε μορφή word email στο info@hgreekconsulatebirmingham.net:

Το Επίτιμο Προξενείο Birmingham δεν εκδίδει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, διαβατήρια, θεωρήσεις (visa) ή πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις .

Σύστημα Ραντεβού - Appointment System

Πριν κλείσετε ραντεβού βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Σε περίπτωση που έρθετε χωρίς κάποια από αυτά δεν θα εξυπηρετηθείτε και θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού εκ νέου.